Kính gửi quý khách hàng kế hoạch bảo trì, nâng cấp hệ thống.
Công việc thực hiện : Nâng cấp toàn bộ Ổ cứng từ HDD sang SSD, Nâng cấp RAM máy chủ.
Thời gian gián đoạn dịch vụ dự kiến: Từ 22h ngày 18-03-2017 đến 12h00 ngày 19-03-2017. Mời quý khách hàng xem chi tiết kế hoạch tại đây.
 
ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG GIÁM SÁT
Tài khoản :
Mật khẩu :

Hỗ trợ Skype Hỗ trợ kỹ thuật
0904.765.355
Hỗ trợ Skype Chăm sóc Khách hàng
0906.245.155
© Copyright 2010-2016 VnetGps.Vn - VNET Smart Tracking System - Hệ thống giám sát trực tuyến thông minh - Cloud GPS Tracking platform